אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

5

2013: 50 אלף עסקים נפתחו, 41.5 אלף נסגרו

2014
קטגוריה: חדשות ישנות

מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מספר העסקים בישראל גדל בכ-8,600 – ירידה לעומת שנת 2012 שבה נוספו כ-10,000 עסקים. הסיכון בענף שירותי האירוח והאוכל הוא הגבוה ביותר: רק כ-20% מהעסקים שנפתחו ב-2005 שרדו עד סוף 2013
בשנה שעברה נפתחו בישראל 50.1 אלף עסקים חדשים. במקביל, נסגרו 41.5 אלף עסקים. כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). כתוצאה מכך, גדל מספר העסקים בישראל בכ-8,600, ירידה לעומת שנת 2012 שבה נוספו למשק כ-10,000 עסקים.
הירידה בהיקף הגידול של מספר העסקים במשק בין 2012 ל-2013 התרחשה בעיקר בשל עלייה בכמות העסקים שנסגרו. מספר העסקים החדשים שנפתחו היה גדול בכ-1,000 ממספר העסקים שנפתחו ב-2012, אולם מספר העסקים שנסגרו היה גדול בכ-2,500.
התחומים שבהם התרחש הגידול המשמעותי ביותר במספר העסקים היו תחום השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים – שבו מספר העסקים שנפתחו היה גדול ב-2,885 ממספר העסקים שנסגרו – ותחום הבינוי, שבו מספר העסקים שנפתחו היה גדול ב-1,516 ממספר העסקים שנסגרו. בתחומי התעשייה, הכרייה והחציבה, הסחר הסיטונאי בכלי רכב ותיקונם ושירותי הבלדרות והדואר חל גידול שלילי במספר העסקים.
על פי נתוני הלמ"ס, כ-88% מהעסקים שנפתחו בשנת 2012 שרדו את השנה השנייה לפעילותם ונותרו פתוחים גם בסוף שנת 2013, לעומת 86% מהעסקים שנפתחו בשנת 2005. כ-39% מהעסקים שנפתחו בשנת 2005 שרדו עד לסוף שנת 2013, כלומר נותרו פתוחים לאחר 9 שנות פעילות.
ענף המידע והתקשורת מציג את נתוני השרידות הגבוהים ביותר, כאשר 90% מהעסקים שנפתחו בענף זה ב-2005 שרדו את השנה הראשונה לפעילותם, כ-75% שרדו את השנה השנייה ולמעלה מ-40% נותרו פתוחים עד סוף שנת 2013. ענף שירותי האירוח והאוכל מציג את נתוני השרידות הנמוכים ביותר, כאשר פחות מ-80% מהעסקים שנפתחו בשנת 2005 שרדו את השנה הראשונה לפעילותם, קצת יותר ממחציתם שרדו את השנה השנייה וכ-20% נותרו פתוחים עד סוף שנת 2013.
עוד עולה מהנתונים, כי בכ-60% מהעסקים שנולדו ב-2013 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים שבהם מועסקים שכירים, 76% הנם עסקים שבהם עד 4 משרות שכיר וכ-97% הנם עסקים שבהם עד 20 משרות שכיר. בסך הכל נוספו למשק הישראלי 78,200 משרות שכיר, כתוצאה מעסקים חדשים שנפתחו בשנת 2013. מדובר בכ-2.3% מכלל משרות השכיר במשק.