אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

תביעה של 5 מיליון שקל נגד קניון ארנה: "העסק קרס בגלל השיפוצים"

2010
קטגוריה: חדשות ישנות
חברת מזון נאלצה לסגור סניף בקניון לאחר תחילת השיפוצים ומאשימה את הנהלת הקניון; ההנהלה: התביעה מופרכת.

 


תביעה בסך 4.9 מיליון שקל הוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה נגד קניון ארנה בהרצליה על ידי חברת אורשב – מפעילת רשת המזון מנה מנה. מהתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד גיא נוף ודניאל טבקוב ממשרד קסוטו-נוף ושות' עולה כי העסק שפעל בקניון בין השנים 2005-2008 קרס כלכלית עד שנאלץ להיסגר, בשל התנהלות הנהלת הקניון במהלך תקופת השיפוץ הממושכת שהחלה בשנת 2008 וטרם הסתיימה.

בשנת 2008 רכשה מנופים בשליטת ג'קי בן זקן את הקניון והודיעה כי בתום שיפוץ שיימשך שמונה חודשים, ימותג הקניון כקניון אופנה מוביל. נכון להיום, שנתיים וחודשיים לאחר שהחל השיפוץ בקניון ושלוש שנים לאחר שמנופים רכשה את הקניון השיפוץ טרם הסתיים. בהנהלת הקניון דוחים שוב ושוב את מועד פתיחת הקניון המחודש, כאשר נכון להיום צופים בהנהלה כי פתיחת הקניון המחודש תתקיים באמצע חודש אוגוסט. בעלי העסקים בקניון לעומת זאת, מטילים ספק גדול בהצהרה.

השיפוץ הממושך בקניון הוא אחד השיפוצים הארוכים שהיו בקניון פעיל בארץ, ובמהלך שיפוצו למעלה מ-40 בתי עסק שפעלו בקניון, נטשו את הקניון. בין החנויות שלא שרדו את השיפוץ נמנו גם חנויות אופנה כגון רנואר, FOX הוניגמן, עובדה בעייתית כאשר מדובר בקניון הממותג מחדש כקניון אופנה מוביל.

בעלי העסקים בקניון כמו בעלי סניף מנה מנה טוענים כי במהלך תקופת השיפוץ הממושכת הנהלת הקניון לא באה לקראתם, למרות ש פדיוןההכנסות של העסקים פחת משמעותית. כתוצאה מפדיון ההכנסות הנמוך, נאלצו חנויות רבות כמו מנה מנה לסגור את עסקיהם, כאשר הנהלת הקניון מנגד טענה כי אלה הפרו את תנאי החוזה מולה.

"עם תחילת העבודות, לא הפגינה הנתבעת אפילו קצה של התחשבות בבעלי העסקים במתחם המזון" נטען בתביעה. "העובדה כי העבודות שהחלו בחודש אפריל 2008 נמשכות עד היום וגם בשלב זה אין צפי לסיומן קר ממחישה את היקפן העצום". עוד נטען בכתב התביעה כי באחד ממסמכיה הפנימיים של הנהלת הקניון צוין כי בשנת 2009 צפויים להינתן הנחות בשכר דירה לחלק מהשוכרים סך כולל של 3.26 מיליון שקל. אלא שמנגד כל בקשותיה של הנתבעת לקבל הנחה בדמי השכירות או בדמי הניהול בתקופת השכירות ובתקופה בה פוחת באופן ממשי שוויה של השכירות, נענו בסירוב.

באופן דומה התקבלו בסירוב גם בקשותיהם של שוכרים אחרים במתחם המזון. "שתי עובדות אלה ממחישות כי הנתבעת דאגה להתחשב ככל הנראה בבעלי עסקים אחרים בקניון, המתאימים להיכלל בתוכניותיה העתידיות כקניון אופנה בעוד היא נחושה לייבש ולהרוס לחלוטין כל מקור פרנסה של עסקים שלא התאימו לה ובכלל זה מנה מנה". נכתב בכתב התביעה. עוד נטען כי עבודות השיפוצים בקניון הובילו למפגעי בניה שאפפו באופן קבוע את חלל הקניון הואיל והעבודות נמשכו גם בשעות הלילה מבלי שעסקי המזון כוסו בניילון, הרי שמתחילת העבודות ועד מועד פינוי מנה מנה, אינספור פעמים שכבת אבק עבה קידמה את פני העובדים בבוקר אשר נאלצו פעמים רבות להשקיע חלק ניכר משעות הבוקר בניקויו של המושכר המשמש כאמור למכירת מזון כשהדבר הוביל לאיחורים משמעותיים בפתיחת הסניף. בנוסף נטען כי העבודות בוצעו בליווי רעשים מחרישי אוזניים ובלתי פוסקים של דפיקות ניסורים קידוחים גם בשעות היום, שגרמו ללקוחות להדיר רגליהם מן הקניון. במהלך התקופה אף נסגרו בתי הקולנוע שהיוו מוקד משיכה לטענת התובעת ללקוחות רבים.

לתביעה צורפה חוות דעת של חברת הייעוץ צ'מנסקי בן שחר, כי בשל השיפוצים, למנה מנה לא היתה כדאיות כלכלית להמשך פעילותה.

מקניון ארנה נמסר: "מדובר בתביעה מופרכת שהגישה שוכרת לשעבר בקניון, שבמהלך חודש נובמבר 2008, עזבה את המושכר באופן חד-צדדי תוך הפרה יסודית של הוראות הסכם השכירות, והותרת חובות אחריה. בתחילה השוכרת הגישה תביעה במסגרת הליך של בוררות, אולם לאחר שהמשך בירור תביעתה הותנה בכך שתפקיד סך של מעל 400,000 שקל + מע"מ (וזאת לאחר שהוכח קיומו של חוב כלפי החברה), מחקה השוכרת את תביעתה. בינואר 2010 הגישה השוכרת את תביעתה המופרכת פעם נוספת, הפעם לבית המשפט המוסמך. כנגד תביעה זו, הגישה החברה תביעה שכנגד על סך של 4.5 מיליון שקל, ותביעה זו מתבררת בימים אלה. לחברה אין כל ספק, כי בסופה של התדיינות, יתקבל על-ידי בית המשפט, פסק דין אשר ישקף את קלישותה של התביעה של השוכרת, כמו גם ישקף את הנזקים שגרמה השוכרת עת עזבה את המושכר בניגוד להוראות ההסכם".