אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

zer4u

משרד התמ"ת תובע 240 אלף שקל מרשת ZER4U בשל פיטורי עובדת בהריון

2010
קטגוריה: חדשות ישנות
לפי הנטען, העובדת פוטרה למרות שמשרד התמ"ת דחה את בקשת הרשת לפטרה, מכיוון שלא מצא דופי בתפקודה.

 

 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד התמ"ת הגישה בימים אלה תביעה נגד רשת ZER4U ונגד הזכיינית שמפעילה את החנות ברחוב ויצמן תל אביב, בשל פיטורים של עובדת בהריון. לפי הנטען, הפיטורים בוצעו למרות שמשרד התמ"ת דחה את בקשת הרשת לקבלת היתר לפיטורי העובדת, מכיוון שלא מצא דופי בתפקודה וסיבה עניינית לפטרה.

התביעה נגד ZER4U, בסך 240 אלף שקלים, הוגשה בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. מהתביעה, שהוגשה באמצעות הנציבה האזורית במחוז תל אביב, עו"ד שרון וייס אברהם, עולה כי הזכיינית – שהחזירה בינתיים את הזכיון לידי הרשת – ביקשה מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת ביולי 2009 היתר לפטר את העובדת ההרה, אך משרד התמ"ת דחה את הבקשה.

מהתביעה עולה כי באותו חודש החזירה הזכיינית את החנות לידי הרשת, וכל עובדיה שרצו בכך נקלטו ברשת, למעט העובדת ההרה. העובדת טוענת כי רשת ZER4U הבהירה לה מפורשות כי מכיוון שהיא בהריון, היא לא תיקלט ברשת. "העובדת יצאה קירחת מכאן ומכאן, בשל שאלת הגדרת היחסים החוזיים בין המעסיקות השונות”, נטען בתביעה, "והיא נאלצה לשבת בבית, מחוסרת עבודה, החל מהחודש הרביעי להריונה". לפי הנציבה, הרשת לא רשאית להתעלם מהעובדת, ואם היא קלטה את שאר העובדים, היה עליה לקבל אליה גם את העובדת.

לטענת הרשת, לנוכח סיום ההתקשרות עם ה זכיין היא כלל לא היתה חייבת לקלוט את העובדת. בתגובה נמסר מרשתZER4U כי העובדת אינה מועסקת ולא הועסקה על ידי הרשת עצמה, אלא על ידי זכיין החנות בתל אביב, ולכן היא אינה צד בתביעה זו. ברשת אומרים שקיימת הפרדה מוחלטת בינה לבין זכייני הסניפים השונים. עוד אומרים ב-ZER4U שהרשת רכשה את החנות בתל אביב מידיי הזכיין רק לאחר שהיא הגיעה עמו להסכם, לפיו הוא יסיים את כל התחשבנויותיו עם העובדים.