אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

castro1

מכירת חיסול: קסטרו סוגרת את חנויותיה ברוסיה

2011
קטגוריה: חדשות ישנות
על פי הודעת החברה, סגירת הסניפים נעשית בשל הפרה חוזרת ונישנת של הסכם ה זיכיון בידי ה זכיין, המפעיל שלוש חנויות.

חברת האופנה קסטרו הודיעה כי היא סוגרת את עסקיה ברוסיה. על פי הודעת החברה, סגירת הסניפים נעשית בשל הפרה חוזרת ונישנת של הסכם הזיכיון בידי הזכיין. כמו כן, לטענתה, לא עמד הזכיין בתשלומי חובותיו כלפיה. קסטרו הודיעה היום לזכיין, המחזיק בשלוש חנויות, על ביטול ההסכמים איתו לאלתר.

מקסטרו נמסר עוד כי החשיפה החשבונאית בקשר עם מתן הודעה הביטול עומדת על סך של כמיליון דולר. "חשיפה זו נובעת בעיקרה מסחורה שהוזמנה עבור הזכיין החדש, נמסרה לידיו בתנאי משגור (קונסיגנציה), אך טרם נמכרה על ידיו ללקוחות וכן מסחורה שהוזמנה עבור הזכיין החדש וטרם נמסרה לידיו, כמו גם מסחורות שנמכרו על ידו ללקוחות, אך חלקה של החברה בהכנסות אלו טרם שולם לה על ידי הזכיין החדש", הוסבר. לדבריה, על פי תנאי ההסכמים, כל הסחורה שהוזמנה עבור הזכיין החדש וטרם נמכרה הינה בבעלותה והיא צופה כי יעלה בידה למכור אותה. בנוסף נמסר כי "לטובת החברה הועמדה בטוחה כספית מטעם הזכיין החדש, בגובה של מיליון דולר, אשר בכוונת החברה לפעול לחילוטה בהקדם". בסה"כ קסטרו צופה כי לא תיוותר חשיפה חשבונאית כתוצאה מביטול ההסכמים.

קסטרו, שהחלה לפעול ברוסיה ב 2004, שקלה להפסיק את פעילותה עם הזכיין הנוכחי מזה זמן מה. קודם לכן, פעלה דרך זכיין אחר ברוסיה במשך חמש שנים והפסיקה התקשרותה עמו לאחר שנקלע לקשיים כלכליים.

לקסטרו 27 חנויות מחוץ לישראל, בגרמניה, בקזחסטן, בשוויץ, ובתאילנד.