אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

Handshake ca. 2003

ועדת הפנים אישרה את רפורמת רישוי העסקים

2010
קטגוריה: חדשות ישנות
חברי הוועדה הצביעו בעד יישום הסעיף מחוק ההסדרים שאמור לשים קץ למסכת הייסורים הבירוקרטית שעובר מי שמבקש לפתוח עסק בישראל. האוצר: תיקון החוק יגדיל את נפח הפעילות העסקית.

 

 

ועדת הפנים אישרה היום (ג') רפורמה שנכללה בחוק ההסדרים, במסגרתה ייעשה רישוי עסקים בהליך מקוצר ומזורז, עוקף ביורוקרטיה, על פי מפרט דרישות אחיד להקמת עסק.

האוצר גיבש את הרפורמה על פי המלצות ועדה בין משרדית בראשות הממונה על התקציבים לשעבר קובי הבר. הרפורמה תקבל אישור סופי במליאת הכנסת לאחר פגרת הקיץ ותופעל כחצי שנה לאחר כניסתו לתוקף, כדי לתת שהות למשרדי הממשלה להכין את פרטי ההפעלה.

הרפורמה מתקנת את חוק רישוי עסקים הקיים המאלץ את מבקש רישיון העסק להסתבך במסלול טרטורים בירוקרטי ארוך וממושך בין רשויות שמתנהלות כממלכות נפרדות.

הסבל הכרוך בטרטורי הרישוי הקיימים גרם לכך שהבעלים של כ-40% מבתי העסק במדינה הרימו ידיים באמצע הדרך כשהם מעדיפים להתנהל ללא רישיון ולשלם את ברירות הקנס שמטילים עליהם פקחי הרשויות המקומיות. מחיר זול כחלופה למריטת עצבים.

 "תיקון החוק יסיר חסמים בירוקרטיים"

הרפורמה תאפשר את הפעלת רוב העסקים מיד לאחר הקמתם. רישיון זמני יינתן ב"מסלול ירוק" תוך 21 יום על סמך הצהרת הבעלים שהעסק עומד בתנאי התברואה והבטיחות ולא חורג מחוקי התכנון והבניה.

התנאים לפי אופי הענף העסקי ייקבעו במשרדי הממשלה השונים. ביקורת הרשות המקומית תבוא בהמשך. רשימת ענפי העסקים שיורשו לעבור את ההליך המהיר תפורסם בצו של שר הפנים לאחר אישור החוק בכנסת.

הרגל השנייה עליה נשענת הרפורמה היא במפרט התנאים האחידים למתן הרישיון. כיום קיימים מפרטים נפרדים ושונים. כל רשות והתנאים שלה שגם משתנים לעתים תכופות ומטרטרים את העוסק, אשר עד שהצליח לעמוד בתנאי זה או אחר, הוא מגלה שהתנאי הוחלף והמילה האחרונה טרם נאמרה. בלבול זה יוצר אי שוויון וחוסר ודאות במגזר העסקי הפרטי. הרפורמה מטילה על משרדי הממשלה לקבוע את התנאים במפרט מחייב, אחיד וארצי.

מגמת הרפורמה לקצר את הליכי הרישוי דרך אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. רשויות ללא אתרים יקבלו סיוע ממשלתי להקמתם עם המערכת להפעלת החוק החדש. תוקף הרשיון הקבוע יוגבל עד 15 שנה. בלחץ התעשיינים ואיחוד לשכות המסחר נסוגה הממשלה מכוונתה, לגבי עסקים המתנהלים כתאגיד, להרחיב את האחריות הפלילית של הדירקטורים באופן שאיננו מקובל במדינות ה-OECD ועלול לפגוע בתפקוד החברות.

מנכ"ל האוצר חיים שני ילווה את היערכות משרדי הממשלה ליישום חוק הרישוי החדש בראש ועדה שהוקמה על פי החלטת הממשלה, ל"קידום וייעול תהליכי עשיית עסקים בישראל באמצעות מדד הבנק העולמי".שני אמר היום כי "תיקון חוק רישוי עסקים יסיר חסמים בירוקרטיים, יזרז הקמת עסקים נוספים ורבים ויגדיל את נפח הפעילות העסקית כתרומה משמעותית לצמיחת המשק".