אינדקס זכיינות

פתח עסק משלך תחת מותג מוביל

mamarim1

אמריקן איגל תרכוש מחצית מפעילות המותג בישראל

2014
קטגוריה: חדשות ישנות
מזכר הבנות נחתם בין החברה הבינ"ל לקבוצת פוקס, בעלת הזכיון לשיווק המותג בארץ; פוקס רשמה ברבעון השלישי ירידה של 14% ב רווח הנקי ל-18 מיליון שקל

 

חברת האופנה האמריקאית, אמריקן איגל, תרכוש מחצית מהפעילות של המותג בישראל.
על פי מזכר הבנות שנחתם בין החברה הבינלאומית לבין קבוצת פוקס, בעלת הזכיון לשיווק המותג בישראל, תרכוש אמריקן איגל 50% מפעילות הרשתות אמריקן איגל ומותג ההלבשה התחתונה 'ארי' בארץ. רכישת הפעילות תבוצע לפי שווי ההשקעה של קבוצת פוקס במותג עד היום. בנוסף, לאמריקן איגל תהיה אופציה לרכוש את יתרת המניות תמורת דולר אחד בלבד.
אמריקן איגל מונה כיום 34 חנויות בישראל, מתוכן 5 חנויות עצמאיות של המותג 'ארי'. מזכר ההבנות קובע גם כי במידה והצדדים יהיו מרוצים מהשותפות, היא תורחב למדינות נוספות בעולם.
בעלי פוקס, הראל ויזל, יתחייב בפני אמריקן איגל לנהל את השותפות למשך שנתיים מיום החתימה על החוזה. הצדדים ינהלו מו"מ בנוגע לשותפות וינסו להגיע להבנות בתוך 90 יום. במידה ולא תהיה הסכמה, יישאר על כנו הסכם הזכיון הנוכחי של קבוצת פוקס למותג האמריקאי.
 עלייה במכירות, ירידה ברווח הנקי
בתוך כך דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי 2014. מחזור המכירות עלה ברבעון ב-3.2% והסתכם ב- 265 מיליון שקל, לעומת 256.8 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. העלייה במכירות נובעת מגידול בשטחי מסחר ומהשקת מותג הילדים האמריקאי ד'ה צ'ילדרנס פלייס' שמונה כיום 21 חנויות, וקוזזה בחלקה מהשלכות השליליות של מבצע צוק איתן אשר פגע במכירות החברה.
למרות העלייה במכירות, רשמה פוקס ברבעון ירידה של 14% ברווח הנקי והוא הסתכם ב-18 מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל ברבעון מקביל 2013. כמו מתחרותיה, גם פוקס סבלה ברבעון הנוכחי שהלכות מבצע צוק איתן שגרמו לירידה במכירות.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-153.7 מיליון שקל לעומת 150 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, אך שיעור הרווחיות הגולמית ירד ב-0.4% מ-58.4% ברבעון מקביל אשתקד ל-58% ברבעון הנוכחי. הירידה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי נובעת מגידול בשיעור ההנחות שנתנה הקבוצה ללקוחות בארץ, יחד עם זאת, הירידה בשיעור הרווח הגולמי קוזזה בחלקה מירידה בשער החליפין של הדולר אל מול השקל.
הרווח התפעולי של פוקס ברבעון ירד ב-68% והסתכם ב-9.6 מיליון שקל (3.6% מהמכירות) לעומת 30.6 מיליון שקל (11.9% מהמכירות) ברבעון מקביל אשתקד.
מעוניין בפגישת ייעוץ: לחץ כאן